Countries Timezones

Asia - Tashkent

What time is it in Asia - Tashkent?
13/8/2022
23:52:36

Country: Uzbekistan (UZ) - Coordinates: latitude 41.33333, longitude 69.3

Timezones in Uzbekistan

There are 2 timezones in Uzbekistan